Regulamin

1. Salon Klasyka ze stroną internetową www.klasykabrwinow.pl oraz siedzibą w Brwinowie na ul. Sochaczewskiej 10.

2.Godziny otwarcia salonu: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 20:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy salon Klasyka jest nieczynny.

3. Salon Klasyka oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych i masaży, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.      

4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika salonu Klasyka o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do wykonywanych zabiegów.

5. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Salon Klasyka nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu i braku efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie Klasyka w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.                                                                     

7. Zakup usługi w salonie Klasyka jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon Klasyka oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec salonu Klasyka.

8. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.

9. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

10. Vouchery wykupione w salonie Klasyka ważne są przez okres 3 miesięcy od daty wypisania zabiegu.

11. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi.

12. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w salonie Klasyka usług lub kosmetyków.

13. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie, salon Klasyka nie ponosi odpowiedzialności.

14. Za usługi świadczone w salonie Klasyka płatności można dokonać gotówką lub przelewem blik na wskazany numer telefonu.

15. Klient, który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w salonie Klasyka poprzez aplikację booksy, otrzymuje sms z przypomnieniem daty i godziny wizyty. Klient ma możliwość rezerwacji usługi telefonicznie jak również poprzez aplikację FB i MSN salonu Klasyki.

16. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.

17. Klient dysponujący opłaconym wcześniej Voucherem po okresie 3 miesięcy może jednokrotnie przepisać umówiony zabieg na inny termin, konieczne jest jednak wcześniejszy kontakt telefoniczny z salonem Klasyka, w innym przypadku salon Klasyka ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną.

18. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, salon Klasyka traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi nie zostanie zwrócona.

19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu Klasyka są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.

20. Przedstawiona na stronie salonu Klasyka oferta usług i produktów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W SALONIE KLASYKA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Głowacka Klasyka NIP: 5342263490, Regon: 522231853, ul. Sochaczewska 10, 05-840 Brwinów.

2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

3. W przypadku działalności salonu Klasyka nie ma potrzeby powołania inspektora ochrony danych osobowych.

4. W salonie Klasyka przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Klient zostanie o nie poproszony w trakcie rejestracji, podczas wizyty czy skorzystania z formularza na stronie internetowej.

5. Usługa kosmetyczna w salonie Klasyka:

a) Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO:

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w salonie Klasyka, Justyna Głowacka Klasyka, ul. Sochaczewska 10, 05-840 Brwinów.

W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: marketingu własnych produktów lub usług oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

7. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania salonem, dostawcę usługi mailingu, itp.

8. Formularz kontaktowy:

– Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

– Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

– Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

9. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.